elektronik kart tamiri

Power Inverter Tamiri

Power Inverter Nedir ?

Elektriksel bir güç dönüştürme elemanı olarak tanımlanabilen invertör, güç dönüştürücü ya da evirici olarak da adlandırılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan inverter kelimesi ise invertörün ingilizcedeki karşılığıdır. İnvertörler, herhangi bir DC kaynaktan aldığı gerilimi işleyerek, sabit veya değişken genlik ve frekanslı AC gerilim elde etmek için kullanılan güç elektroniği devreleridir.

İnvertörün ters fonksiyonuna redresör veya doğrultucu denir. Dalgalı akım (AC) güç kaynağının gerilimi sinüs eğrisi şeklinde artar ve azalır. Gerilim pozitifken akım bir yönde, gerilim negatifken ters yönde akar. Bu tür güç sistemleri, büyük miktarlardaki enerjinin uzak mesafelere verimli olarak aktarılmasını sağlar. Bir invertörde bulunan doğrultucu, girişteki dalgalı akım (AC) gücünü doğru akım (DC) gücüne dönüştürmek için kullanılır.

İnvertörlerin Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Esasen doğru akım ve alternatif akım arasında dönüşüm sağlayabilen, frekans ve gerilim düzeylerini ayarlayabilen tüm cihazlara invertör adı verilebilir. İnvertörler sayesinde 12V, 24V veya 48V olan doğru akımın 220V alternatif akıma dönüşmesi mümkün olur. Genel olarak invertör özelliği 0,5 ile 2000 Hz arasında hız ayarının (frekans ayarının) yapabilmesidir.

Şebeke yöneticileri üretilen enerjinin kalitesinin şebeke özellikleri ile aynı olmasını isterler. Bu sebeple invertörler şebekeye basılacak elektriğin kalitesini, gerilimini, frekansını, AC-DC akım türünü ayarlar. Bu unsurlar şebeke kalitesini etkileyici en önemli unsurların başında gelmektedir.

power inverter tamiri
1) İnvertör Kapasite Kontrolü Enerji Tasarrufu Sağlar

Uygulamaların büyük bir bölümünde akışkanın sabit akışına gerek duyul­maz. Cihazın kapasitesi işletme zamanının yalnızca %1’ine karşılık gelen tepe (pik) yüke göre belirlenir. İşletmenin geri kalan zamanında akışın yal­nızca bir bölümüne ihtiyaç vardır. Geleneksel olarak akışı azaltmak için çıkışı kısan cihazlar kullanılır. Ancak, hız kontrolü ile karşılaştırıldığında bu yöntemler belirgin bir şekilde daha az verimlidir.

2) Mekanik Kapasite Kontrolü İle Enerji Tasarrufu Sağlar

Sabit hızlı bir pompa ya da fanın kapasite kontrolü için kısma vanaları, panjur ya da damperler kullanılabilir. Bu cihazlar basıncı arttırarak fan ya da pompayı eğri üzerinde daha az akışa izin verecek bir noktada çalışmaya zorlar. Güç kullanımı basınç ve akışın bir ürünüdür. Çıkışın kısılması basıncı arttırırken akışı azaltır ve bir miktar enerji tasarrufu sağlar.

3) İnvertörlerde Değişken Hız Kapasite Kontrolü Sağlanır

Santrifüj pompa, fan ve kompresörlerde hızın akış, basınç ve güç sarfiyatını nasıl etkilediğini ideal fan kanunları tanımlar. Hız kapasiteyi azaltmak için kullanıldığında aynı zamanda basınç ve akış da azaltılır, böylece maksimum enerji tasarrufu sağlanır. Kapasite azatlımı için mekanik ve hız kontrol yöntemleri karşılaştırıldığında değişken hızın en verimli kapasite kontrolü olduğu görülür.

4) Düşük Ani Deşarjlı Motor Kalkışı Sağlanır

Motor üreticileri zor tasarım seçenekleri ile karşı karşıya kalırlar. Düşük kal­kış akımı için optimize edilen tasarımlarda, genellikle verim, güç faktörü, kapasite ve maliyet dikkate alınmaz. Doğrusal akım (AC) indüksiyon motor­larının kalkış sırasında 6-8 kere tam yük amperi çekmeleri oldukça normal­dir.  Yüklü miktarda akımın transformatörden geçmesi gerilim düşmesine neden olur ve bu da aynı elektrik sistemi üzerinde çalışan diğer cihazları olumsuz yönde etkiler. Hatta gerilim hassasiyeti olan bazı sistemlerin ener­jisi kesebilir. Bu nedenle, birçok mühendis doğrusal akım (AC) indüksiyon motorlarının kalkış akımını azaltıcı yöntemler geliştirirler.

5) Yumuşak Yol Vericiler ve İnvertör İle Bakım-Onarım Masrafları Azaltılır

Motor kalkışı sırasındaki ani deşarjı azaltmak için yıldız-üçgen, kısmi sargı, oto-trafo ve elektronik kontrollü yol vericiler yaygın olarak kullanılır. Bu yol vericilerin hepsi gücü motora sabit frekansta iletir ve bu nedenle motora uygulanan gerilim kontrol edilerek akım belli bir sınır içinde tutulmalıdır.  Yıldız-üçgen, kısmi sargı ve oto-trafo yol vericiler gerilimi düşürmek için özel elektrik bağlantıları kullanırlar. Elektronik yol vericileri ise gerilimi düşürmek için SCR’ler kullanırlar.

6) Doğal Kaynaklardan Kaliteli Elektrik Üretebilme İmkanı Sağlar

Rüzgar ve güneş enerjisi ile elektrik üretilirken de invertör teknolojisinden oldukça fazla yararlanmak mümkündür. Birçok komplike tesislerde şu an kullandığımız hız kontrol cihazı formatında cihazlar kullanılmaktadır.