ENCODER TAMİRİ

Sanayinin gelişmesiyle birlikte otomasyon sistemleri farklı alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Encoder, bu sistemlerin önemli parçalarından birisidir. Bundan dolayı encoder tamiri özenli ve doğru bir şekilde yapılmalıdır. Aksi durumda sorun devam edebilir ve bu soruna bağlı olarak farklı problemler öne çıkabilir.

Encodeler elektromanyetik cihazlardır. Enkoder nedir sorusunun kısa cevaplarından birisi bu şekildedir. Söz konusu cihazlar, motor milinin hareketleri ve durumuyla ilgili bilgileri kare ya da sinüs dalgaları üretmek suretiyle ana kontrol ünitesine göndermekle görevlidir. Motor milinin konumunu takip etmek ve bununla ilgili geri bildirmek yapması, sistem için son derece önemli bir rol oynadığını gösterir. Bu özelliklerinden dolayı kullanım alanlarının oldukça geniş olduğu söylenebilir. Fakat genel olarak Servo sistemler, hareketli kamera, otomasyon ve cnc tezgahlarında yoğun olarak kullanılır. Tüm bunlar dikkate alındığında encoder tamiri için ciddi bir uzmanlık ve tecrübeye ihtiyaç olduğu söylenebilir. Bunlar olmadan encoder onarımı yapılamaz.

Enkoderlerin kendi içinde farklı tipte olanları vardır. Bunların kullanım alanları ve özellikleri de farklılık gösterir. Bu farklı tipler şunlardır:

  • Adımsal Enkoder
  • Optik Enkoder
  • Rotational Enkoder

Bunların çalışma sistemlerinin farklı olması, tamirlerinin de farklı olması anlamına gelir. Enkoder tamiri için bu tiplerin tamamına hakim olunması ve en fazla karşılaşılan arızaların bilinmesi son derece önemlidir.

Enkoder Tamiri Nasıl Yapılır?

Encoder tamiri, günümüzde fazlaca ihtiyaç duyulan hizmetlerden birisi olarak dikkat çeker. Bahse konu hizmetin profesyonel bir şekilde alınması gerekir. Tamirin daha etkili yapılabilmesi için öncelikle arızanın tespit edilmesi gerekir ki, bunun için kullanılan farklı yöntem ve teknikler vardır.

Enkoder arızalarının tespiti için farklı testler yapılır. Bunların genelinin sinyallerle ilgili olduğu söylenebilir. Normal olması gereken sinyallere göre yapılan karşılaştırma, sorunun nedeni ve çözümü hakkında detaylı bilgi verir. Arıza tespiti yapıldıktan sonra tamirat aşamasına geçilir. Bu aşamada uygun teknikler ve yöntemler kullanılarak sorun giderilir. Böylece enkoder tekrar aktif hale getirilir.

Encoder tamiri için izlenen bazı adımlar vardır. Söz konusu adımların genel itibariyle şu şekilde olduğu söylenebilir:

  • Öncelikle arızası bulunan enkoderin genel bir kontrolü yapılır. Bu aşamada optik ve mekanik kontrol yapılması gerekir.
  • Enkoderin mil etrafındaki hareketi incelenir ve burayla ilgili bir sorun var ise tespit edilir ve daha sonra bunun çözümü yapılır.
  • Mekanik test makinesine alınan enkoder, uygun gerilim verilmesi ile çalıştırılır.
  • İstenen hızlarda döndürülen enkoderin bunlara ilişkin geri dönüş bilgilerini, yani elektriksel pulse üretim üretmediğine bakılır. Bunun için osiloskop adı verilen cihaz kullanılır.
  • Bir sonraki aşamada ise açısal ayarlara bakılır ve herhangi bir gereklilik olması durumunda müdahale edilir ve gerekli düzenlemeler yapılır.
  • Encoder tamiri işleminin bu aşamasında, söz konusu cihazın sinyal okumasına engel durumlar olup olmadığına bakılır. Optik ve elektronik malzemelerin kontrolü yapılır ve bunlar tespit edilir.
  • Son aşamada ise uygun sıvılar ile optik üniteler yıkanır, temizlenir ve kurutulur. Son olarak da sinyallerine bakılır ve motora takılmaya hazır hale getirilmiş olur.

Yukarıda yer alan adımlar, enkoder tamiri nasıl yapılır sorusunun en etkili cevaplarından birisidir. Fakat tamir için izlenecek daha farklı yollar olduğunun bilinmesi gerekir. Enkoder onarımı, günümüzde tipine bağlı olarak farklı şekillerde yapılır. Bu noktada farklı cihazların hem arıza bulma, hem de bunları giderme noktasında son derece etkili olduğu söylenebilir.

Encoder tamiri yapıldıktan sonra gerekli testlerin yapılması, işlemin başarılı olduğunu göstermesi açısından son derece önemlidir. Testler yapılmadan enkoder kesinlikle teslim edilmemelidir. Otomasyon sistemlerinin önemli parçalarından olan bu ürünün tamiri genel olarak bu şekilde yapılır.

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?